Punaisia ja naisia

Punakaartilaisille maksettiin 15 markan päiväpalkkaa, lisäksi maksettiin vaimolle 100 markkaa kuussa ja jokaisesta lapsesta 25 markkaa lisää. Palkkaan kuului ilmainen ruoka ja vaatetus, lisäksi kaartilainen saattoi saada “vähän Tupakka joskus”. Punaisten punaisessa ristissä palkka oli 15 markkaa päivässä. Eri komiteoissa, kuten muonituskomiteassa, palkka oli miehille 15 markkaa ja naisille 10 markkaa päivässä.

Komiteat olivat raskaasti miehitettyjä, Lohjankylän muonituskomiteaan kuului 43 toimihenkilöä, näistä 31 naisia. Naiset työskentelivät keittiössä ja johtoporras koostui pelkästään miehistä.

Punaisten ensiapuosastot toimivat Lohjankylässä ja Virkkalassa. Ensiapuosastojen “sanitäärit” olivat lohjalaisten mukana myös rintamilla. Punaisten ensiapuun liittyi liian paljon naisia. Tämä on ymmärrettävää, sillä Lohjalla oli paljon naisia työttöminä, punaisten ilmoituksen mukaan maaliskuussa 1918 peräti sata naista. Ensiavun palkka naisille oli korkeampi kuin muonituskomiteassa, 15 markkaa päivässä.

Koska punaisten ensiavussa oli muuallakin kuin Lohjalla liian paljon työntekijöitä, lakkautettiin Lohjankylän ja Virkkalan ensiapuosastot maaliskuun lopussa. Muutama siirrettiin Riihimäelle ja rintamilla olleista sanitääreistä osa jatkoi rintamalla muiden Lohjan kaartilaisten kanssa.